Propositioner för Fjälkestads Ridklubbs

lokala tävlingar i hoppning för ponny den 3 oktober 2009
med hoppallsvenskan Skåne div II ponny grupp 4, omgång 2

prop logga

Särskilda bestämmelser

1.     Anmälningstiden börjar måndagen den 24 augusti kl 08.00 och utgår tisdagen den 22 september kl 18.00. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälningsavgifterna betalas via tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen.

2.     Internetanmälan ska ske via klubbens hemsida www.fjrk.nu .

3.     Anmälan gäller också som startanmälan. Anmälan kan återtas i TDB t.o.m. den 21 september  kl 18.00, utan att anmälningsavgift erläggs.

4.     Anmälda ekipage som startanmält alternativt ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150:-/klass.

5.     Tävlande som inte kan starta på grund av skada/sjukdom ska återfå anmälningsavgiften minus en administrativ avgift om 50:- även om skadan/sjukdomen inträffar efter anmälningstidens utgång. Läkar- och/eller veterinärintyg krävs. Återbetalningen gäller inte för en ponny som inte godkänts vid besiktning på tävlingsplatsen. Veterinär- och/eller läkarintyg vara Fjälkestads Ridklubb tillhanda senast den 16 oktober.

6.     Efteranmälan mot dubbel avgift/klass från den 22 september kl 18.00 till 24 september kl 18.00. Avgifterna betalas via tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen. Därefter efteranmälan i mån av plats intill 30 minuter före respektive klass börjar mot dubbel avgift/klass. Dessa avgifter ska betalas kontant på tävlingsplatsen.

7.     Anmälan och betalning för 4 ekipage/lag har skett till Skånes Ridsportförbund. För lag med fler än 4 deltagare betalas en startavgift på 80:-/ekipage på tävlingsplatsen. Deltagande klubb får starta med högst 8 ekipage/lag.

8.     Tävlingen äger rum utomhus på gräsbana. Framridning utomhus på grusbana.

9.     Banbyggare Ronnie Lundh

10.  Servering finns på tävlingsplatsen.

11.  Regler för hoppallsvenskan Skåne div II ponny finns på Skånes ridsportförbund

12.  Upplysningar lämnas av Kristin Grönlund-Bengtsson, 0707-600542.

13.  Anläggningsskiss finns på Fjälkestads Ridklubbs hemsida

Preliminärt tidsprogram och klasser:

Lördag 3 oktober

09.00

 

 

 

 

Klass 1

Kat D 0,90m, kat C 0,80m, kat B 0,70m. Bed A. Uppvärmningsklass

(80:-)

 

Rosett

 

 

 

 

Klass 2

Kat D 0,90m, kat C 0,80m, kat B 0,70m. Bed A:1a Lagklass

 

 

Hederspris, rosett, plakett

 

 

 

 

 

 

Fjälkestads ridklubb hälsar alla varmt välkomna till sin utebana.

På banan finns både pulvermangrav, vattengrav och bank. Vi finns en

mil norr om Kristianstad.

Vi ses i Fjälkestad!