Propositioner för Fjälkestads Ridklubbs regionala tävlingar i hoppning för ponny den 29 augusti 2009

prop logga


Särskilda bestämmelser

1.     Anmälningstiden börjar måndagen den 20 juli kl 08.00 och utgår torsdagen den 20 augusti kl 18.00. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälningsavgifterna betalas via tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen.

2.     Internetanmälan ska ske via klubbens hemsida www.fjrk.nu .

3.     Anmälan gäller också som startanmälan. Anmälan kan återtas i TDB t.o.m. den 22 augusti  kl 18.00, utan att anmälningsavgift erläggs.

4.     Anmälda ekipage som startanmält alternativt ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150:-/klass.

5.     Tävlande som inte kan starta på grund av skada/sjukdom ska återfå anmälningsavgiften minus en administrativ avgift om 50:- även om skadan/sjukdomen inträffar efter anmälningstidens utgång. Läkar- och/eller veterinärintyg krävs. Återbetalningen gäller inte för en ponny som inte godkänts vid besiktning på tävlingsplatsen. Veterinär- och/eller läkarintyg vara Fjälkestads Ridklubb tillhanda senast den 11 september.

6.     Efteranmälan mot dubbel avgift/klass från den 20 augusti kl 18.00 till 22 augusti kl 18.00. Avgifterna betalas via det nya systemet i tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen. Därefter efteranmälan i mån av plats intill 30 minuter före respektive klass börjar mot dubbel avgift/klass. Dessa avgifter ska betalas kontant på tävlingsplatsen.

7.     Veterinäravgift tillkommer. Kostnaden anges i ryttarmeddelandet.

8.     Tävlingen äger rum utomhus på gräsbana. Framridning utomhus på grusbana.

9.     Banbyggare: Ronnie Lundh

10.  Klass 1 och 4 har avd B bedömning A. Felfria ekipage erhåller rosett efter avslutad ritt. Ingen separat prisutdelning kommer att hållas. Klass 3 gäller endast avd B. Felfria ekipage erhåller rosett efter avslutad ritt.

11.  Servering finns på tävlingsplatsen.

12.  Upplysningar lämnas av Kristin Grönlund-Bengtsson, 0707-600542.

13.  Anläggningsskiss finns på Fjälkestads Ridklubbs hemsida

Preliminärt tidsprogram och klasser:

Lördag 29 augusti

09.00

 

 

 

 

Klass 1

Kat D 1,00m, kat C 0,90m, kat B 0,80m, kat A 0,70m.

(80/80 kronor)

 

I två faser, bed A:0+A:0/A

 

 

Hederspriser, rosett

 

 

 

 

Klass 2

Kat D 1,10m, kat C 1,00m, kat B 0,90m, kat A 0,80m. Ackumulatorhoppning. I två faser, bed A:0:A0

(90 kronor)

 

Hederspriser, rosett

 

 

 

 

Klass 3

Kat D 1,10m, kat C 1,00m, kat B 0,90m, kat A 0,80m. Avd B, bed A

(90 kronor)

 

Rosett

 

 

 

 

Klass 4

Kat D 1,20m, kat C 1,10m, kat B 1,00m. Bed A:1a/A

(100/100 kronor)

 

Hederspriser, rosett

 

 

Välkomna!