Sommarcupen i fjälkestad

 

Propositioner för Fjälkestads Ridklubbs

lokala hopptävling med derbykaraktär för häst den 25-26 juli 2009

prop logga

j0236472

Särskilda bestämmelser

1.     Anmälningstiden börjar måndagen den 15 juni kl 08.00 och utgår torsdagen den 16 juli kl 18.00. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälningsavgifterna betalas via det nya systemet i tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen.

2.     Internetanmälan ska ske via klubbens hemsida www.fjrk.nu .

3.     Anmälan gäller också som startanmälan. Anmälan kan återtas i TDB t.o.m. den 17 juli  kl 18.00, utan att anmälningsavgift erläggs.

4.     Cupavgiften för klass 1, 2 + finalklass är 400:-. Avgiften för klass 5 är 110:-.

5.     Anmälda ekipage som startanmält alternativt ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150:-/klass.

6.     Tävlande som inte kan starta på grund av skada/sjukdom ska återfå anmälningsavgiften minus en administrativ avgift om 50:- även om skadan/sjukdomen inträffar efter anmälningstidens utgång. Läkar- och/eller veterinärintyg krävs. Återbetalningen gäller inte för häst som inte godkänts vid besiktning på tävlingsplatsen. Veterinär- och/eller läkarintyg vara Fjälkestads Ridklubb tillhanda senast den 5 augusti.

7.     Efteranmälan i klass 1, 2 + finalklass är 600:-. Efteranmälan i klass 5 mot dubbel avgift från den 16 juli kl 18.00 till 19 juli  kl 18.00. Avgifterna betalas via det nya systemet i tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen. Därefter efteranmälan i mån av plats intill 30 minuter före klass 1 (600:-) respektive klass 5 (dubbel avgift). Dessa avgifter ska betalas kontant på tävlingsplatsen.

8.     Kvalklasserna är endast öppna för hästar avd A och kommer att innehålla hinder med derbykaraktär.

9.     50% av de bästa ekipagen från klass 1 och 2 går till A-final. Resterande ekipage går till B-final. Poängräkningssystem finns på tävlingsplatsen.

10.  Tävlingen äger rum utomhus på gräsbana. Framridning utomhus på grusbana.

11.  Banbyggare: Ronnie Lundh

12.  Servering finns på tävlingsplatsen.

13.  Upplysningar lämnas av Ingela Andersson 0703-630870.

14.  Anläggningsskiss finns på Fjälkestads Ridklubbs hemsida

Preliminärt tidsprogram och klasser:

Lördag 25 juli

09.00

Klass 1

Kval I 1.00 hoppning bed Två Faser A:0/A:0 endast avd. A

Rosett, plakett

 

 

Klass 2

Kval II 1.10 hoppning bed Två Faser A:0/A:0 endast avd. A

 

Rosett, plakett

 

 

Söndag 26 juli

09.00

Klass 3

B-final  1.05m hoppning bed A:1a

 

Segertäcke, rosett, plakett, hederspris

 

Klass 4

A-final  1.10m hoppning bed A:1a

 

Segertäcke, rosett, plakett, hederspris

 

 

 

Eftermiddag

Klass 5

1.10 hoppning  bed Två Faser A:0/A:0. Endast avd A

 

Rosett, plakett, hederspris


Fjälkestads ridklubb hälsar alla varmt välkomna till sin utebana som anses vara en av Skånes bästa. På banan finns bank, pulvermangrav och vattengrav. Vi finns en mil norr om Kristianstad.

Vi ses i Fjälkestad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster  2009-06-16