Propositioner för Fjälkestads Ridklubbs

lokal/regional tävling i hoppning för hästar avd B fredagen den 24 juli 2009

prop logga

Särskilda bestämmelser

1.     Anmälningstiden börjar måndagen den 15 juni kl 08.00 och utgår fredagen den 16 juli kl 18.00. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälningsavgifterna betalas via det nya systemet i tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen.

2.     Internetanmälan ska ske via klubbens hemsida www.fjrk.nu .

3.     Anmälan gäller också som startanmälan. Anmälan kan återtas i TDB t.o.m. den 17 juli kl 18.00, utan att anmälningsavgift erläggs.

4.     Anmälda ekipage som startanmält alternativt ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150:-/klass.

5.     Tävlande som inte kan starta på grund av skada/sjukdom ska återfå anmälningsavgiften minus en administrativ avgift om 50:- även om skadan/sjukdomen inträffar efter anmälningstidens utgång. Läkar- och/eller veterinärintyg krävs. Återbetalningen gäller inte för häst som inte godkänts vid besiktning på tävlingsplatsen. Veterinär- och/eller läkarintyg vara Fjälkestads Ridklubb tillhanda senast den 5 augusti.

6.     Efteranmälan mot dubbel avgift/klass från den 16 juli kl 18.00 till 19 juli  kl 18.00. Avgifterna betalas via det nya systemet i tävlingsdatabasen och dras från ryttarens konto 5 dagar före tävlingen. Därefter efteranmälan i mån av plats intill 30 minuter före respektive klass börjar mot dubbel avgift/klass. Dessa avgifter ska betalas kontant på tävlingsplatsen.

7.     Veterinäravgift tillkommer i klass 4 och 5. Kostnaden anges i ryttarmeddelandet.

8.     Tävlingen äger rum utomhus på gräsbana. Framridning utomhus på grusbana.

9.     Banbyggare Ronnie Lundh.

10.  Servering finns på tävlingsplatsen.

11.  Tävlingen är endast öppen för hästar avd B. Bedömningen är A. Felfria ekipage erhåller rosett efter avslutad ritt. Ingen separat prisutdelning kommer att hållas.

12.  Upplysningar lämnas av Ingela Andersson 0703-630870.

13.  Anläggningsskiss och vägbeskrivning finns på Fjälkestads Ridklubbs hemsida

Preliminärt tidsprogram och klasser:

Fredag 24 juli

09.00 Lokal tävling

 

Klass 1

Lätt 0,90m. Avd B, bed A

(100 kronor)

 

Rosett

 

 

 

 

Klass 2

Lätt 1,00m. Avd B, bed A

(100 kronor)

 

Rosett

 

 

 

 

Klass 3

Lätt 1,00m. Avd B, bed A

(100 kronor)

 

Rosett

 

 

 

 

Klass 4

Lätt 1,10m. Avd B, bed A

(100 kronor)

 

Rosett

 

 

 

 

 

 

Därefter regional tävling

 

 

Klass 5

Lätt 1,20m. Avd B, bed A

(100 kronor)

 

 

Rosett

 

 

 

 

 

 

Klass 6

Msv 1,30m. Avd B, bed A

(100 kronor)

 

 

Rosett

 

 


Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster  2009-03-07