startsida

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION

Fjälkestads Ridklubbs nationella hopptävling

den 11-13 maj 2007 för ponnyer med

 Ridsport Ponny Cup

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

Anmälningstid

Anmälningstiden utgår den 2 maj. Efteranmälan emottages i mån av plats intill 45 minuter före resp. klass, mot erläggande av 50:- utöver startavgiften. Anmälan kan återtas t.o.m. den 4 maj, utan att avgift debiteras.

Anmälan

Korrekt ifylld anmälningsblankett skickas till: Anna-Marie Nilsson, Gamla Skoglösavägen 117, 291 93 Önnestad alt. på Fjälkestad Ridklubbs hemsida www.fjrk.nu

Anmälningsavgift

Insättes på Fjrk´s pg 35 30 33-4. Ange ryttare, häst, klass och avd. Anmälda ekipage debiteras oavsett om ekipaget kommer till start eller ej (enl. TR gem. best. mom. 131:2).

Uppstallning

 

El

 

 

 

 

 

 

 

 

Intyg/licenser

Uppstallning i mobila boxar (Widmarksboxen) inkl. spån och urmockning till ett pris av 900:-/meeting och häst. Uppstallning sker på egen risk.

El tillhandahålles i begränsad omfattning mot en avgift på 250: -/meeting.

Uppstallning- och elavgift ska vara FJRK´s pg. 35 30 33 – 4 tillhanda senast den 2 maj. Boxarna fördelas i den ordning betalning inkommer.

OBS!  El- och uppstallningsavgift återbetalas mot veterinär-eller läkarintyg senast den 22 maj. Administrationsavgift tillkommer med 50 kr/häst. Uppstallningsavgift återbetalas om boxen kan uthyras till annan ryttare.

Gällande mät- och vaccinationsintyg, licenser samt grönt kort ska kunna uppvisas.

Tävlingsunderlag

Hopptävlingarna hålles på gräsbana och framridning sker på intilliggande grusbana.

Banbyggare

Björn Jacobsson

Veterinäravgift

Uttages före första start. Avgiften meddelas i ”PM”.

Cup

 

Unghästklass

 

Ryttarmeddelande

 

 

Tävlingen omfattar Ridsport Ponny Cup. Regler återfinns på Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se

I avd B är startavgiften 80:-. Placerad ungponny erhåller endast rosett.

PM, startlistor samt vägbeskrivning finns på vår hemsida www.fjrk.nu

Servering

Servering med frukost buffé från kl. 06:00, dagens rätt och grillkvällar kommer att finns på tävlingsplatsen.

Inkvartering

Bykrogen i Österslöv 044-22 60 00, Grand Hotell 044-28 48 00 (uppge ridsportförbundet), Hotell Sirius 044-21 77 40 (uppge Fjälkestads Ridklubb), First Hotel Christian IV 044 20 38 50.

Meetingpris

Boxhyran återbetalas till vinnaren av meetingpriset. Regler finns på tävlingsplatsen.

Frågor och information

Förfrågan anmälan: Anna-Marie Nilsson 0733-40 14 86 (kvällstid) el. 04470773@telia.com

Förfrågan uppstallning: Ulrica Johansson 0708-46 66 22 el. ulrica_10@hotmail.com

Övrig förfrågan: Miki Josefsson 0703-75 00 18 el. miki@vesslarp.nu

                            

Preliminärt tidsprogram

 

Fredag 11maj kl.9.00

Klass 1 LB Bed A öppen                                                                          (100 kr)

Rosett

 

Klass 2 LA Bed Två faser A:O/A:O/A                                                    (100 kr)

Hederspris, rosett

 

Klass 3 MSV B Bed A:O/A                                                                  (100 kr)

Hederspris, rosett

 

 

Lördag 12 maj kl.9.00

Klass 4 LA Bed Två faser A:O/A                                        (100 kr)

Hederspris från Svenska Shell, rosett

 

Klass 5 MSV B Bed A:1a Ridsport Ponny Cup                           

Hederspris, rosett

 

Klass 6a MSV B Bed Två faser A:O/A:O Kat B                                        (100 kr)
Hederspris från Svenska Shell, rosett

 

Klass 6 MSV A Bed Två faser A:0/A:0 Kat C+D                          (100 kr)

Hederspris från Svenska Shell, rosett

 

 

Söndag 13 maj kl.9.00

Klass 7 MSV B Bed Zürichhoppning                                                     (100 kr)

Hederspris från Svenska Shell, rosett

 

Klass 8a MSV B Bed A:0/A:0 Kat B                                                        (100 kr)
Hederspris från Svenska Shell, rosett
                                                                                                            
Klass 8b MSV A Bed A:0/A:0 Kat C+D                                                    (100 kr)

Hederspris från Svenska Shell, rosett

 

Klass 9 Svår hoppning Bed A:1a                                                            (100 kr)

Hederspris från Svenska Shell, rosett

 

 

Fjälkestads ridklubb hälsar alla varmt välkomna till sin utebana som anses vara en av Skånes bästa. På banan finns bank, pulvermangrav, och vattengrav. Vår tävlingsbana finns en mil norr om Kristianstad.

Vi ses i Fjälkestad!

 

 

 

 

 

 

webmaster  2007-04-10