startsida

 

 

 

Pay & ride

 

Banhoppning för häst och ponny hos Fjälkestads ridklubb

Torsdagen den 25 maj ”Kristi himmelfärds dag”

 

 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

Anmälningstid

Anmälningstiden utgår den 22 maj. Efteranmälan i mån av plats mot 100:- per ekipage och start.

Anmälan

Anmälan sker per telefon till Linda Olsson 0708-304447 alt. per mail till lindao6@hotmail.com  Ange ryttare, häst, hinderhöjd och telefonnummer. 

Anmälningsavgift

Betalning sker på tävlingsplatsen med 80 :-/ start.

Tävlingsunderlag

Hoppningen sker på gräs. Framridning på grus.

Ryttarmedelande

Prel. startlistor samt vägbeskrivning finns på vår hemsida: www.fjrk.nu

from. 23 maj

Servering

Finns på tävlingsplatsen.

Allmän information

Varje ekipage erbjuds möjligheten att genomföra hela ritten, oavsett antal olydnader. Tränare eller annan hjälp får följa med in på banan. TR´s bestämmelser avseende hästens hälsotillstånd samt regler om olämplig bestraffning kommer att tillämpas. Innan urlastning ska vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet. Överdomare kommer att finnas på plats. Observera att då detta är en träning gäller inte din licensolycksfallsförsäkring.

Frågor och information

Caroline Torstensson 044-73444,

Linda Olsson 0708-304447

Tel. till tävlingsplatsen 044- 751 75

 

 

Preliminärt tidsprogram

KL. 10.00

Hinderhöjd: Vi startar med 50 cm och fortsätter uppåt i 10 cm intervaller.                         

 

Fjälkestads ridklubb hälsar alla varmt välkomna till sin tebana. På banan finns både pulvermangrav, vattengrav och bank. Vi finns en mil norr om

Kristianstad.

Vi ses i Fjälkestad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster  2006-02-28