startsida

 

 

 

 

 

PROPOSITION

 

 

 

Fjälkestads Ridklubbs nationella hopptävling

12-14 maj 2006

Ridsport Ponny Cup och Bagheera Cup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

 

 

Anmälningstid

Anmälningstiden utgår den 2 maj. Efteranmälan emottages i mån av plats intill 45 minuter före resp. klass, mot erläggande av 50:- utöver startavgiften. Lottning kommer ej att ske. Vid fler starter än 350/dag kommer klass 1, 4 och 7 att strykas.

Anmälan

Korrekt ifylld anmälningsblankett skickas till:

Anna-Marie Nilsson, Gamla Skoglösavägen 117, 291 93 Önnestad alt. på Fjälkestad Ridklubbs hemsida www.fjrk.nu

Anmälningsavgift

Insättes på Fjrk´s pg 35 30 33-4. Ange ryttare, häst, klass och avd. Anmälda ekipage debiteras oavsett om ekipaget kommer till start eller ej (enl. TR gem. best. mom. 131:2).

Uppstallning/el 

 

Uppstallning i mobila boxar (Widmarksboxen) inkl. spån och urmockning till ett pris av 900:-/meeting. Uppstallning sker på egen risk.

El tillhandahålles i begränsad omfattning mot en avgift på

250:-/meeting.

Uppstallnings- och elavgift ska vara FJRK´s pg. 35 30 33 – 4 tillhanda senast den 2 maj. Boxarna fördelas i den ordning betalning inkommer.

OBS!  El- och anmälningsavgift återbetalas mot veterinär eller läkarintyg senast den 22 maj. Administrationsavgift tillkommer med 50 kr/häst. Uppstallningsavgift återbetalas om boxen kan uthyras till annan ryttare.

Intyg/Licenser

Gällande mät och vaccinationsintyg, licenser samt grönt kort ska kunna uppvisas.

Tävlingsunderlag

Hopptävlingarna hålles på gräsbana och framridning sker på intilliggande grusbana.

Banbyggare

Jonas Holmberg

Cup

Tävlingen omfattar Ridsport Ponny Cup och Bagheera Ponny Grand Prix. Regler återfinns på Svenska Ridsportförbundets hemsida  www.ridsport.se

Unghästklass

I avd B är startavgiften 80:-. Placerad ungponny erhåller endast rosett

Veterinäravgift

Uttages före första start. Avgiften meddelas i ”PM”.

Premiehalvering

Premierna halveras vid färre starter än 10 i kat. B, 15 i kat. C och 15 i kat. D.

Ryttarmeddelande

PM, startlistor samt vägbeskrivning finns på vår hemsida www.fjrk.nu

Servering

Servering med frukostbuffé från kl. 06.00, dagens rätt och grillkväll (lördag) kommer att finnas på tävlingsplatsen.

Inkvartering

Bykrogen i Österslöv 044-226000,  Grand Hotell 044-284800 (uppge ridsportförbundet), Hotell Sirius 044-217740 (uppge Fjälkestads ridklubb), First Hotel Christian IV 044-203850.

Frågor och information

Förfrågan ang. anmälan kan fås genom Anna-Marie Nilsson

044-70773, 0733-401486, uppstallning genom Ulrika 0708-466622,

övriga frågor Miki Josefsson 0479-50155, 0703-750018

Catarina Torstensson 044-102766, 0738-176952

 

Preliminärt tidsprogram

 

Fredag 12 maj kl.8.00

Klass 1 LB Bed A/A (öppen)                                 (80 kr)

Rosett

 

Klass 2 LA Bed Två faser A:O/A:O/A    (110 kr)

Premier 400, 300, 220 öp

 

Klass 3 MSV B Bed A:O/A                   (120 kr)

Premier 600, 500, 400, 240 öp

 

 

Lördag 13 maj kl.8.00

Klass 4 LA Bed A:O/A                                                                                               (110 kr)

Premier 500, 400, 300, 220 öp

 

Klass 5 MSV B Bed A:1a  Ridsport Ponny Cup          (120 kr)

Premier  Kat. B 1000, 800, 500, 400, 200, 100, 100

             Kat. C 1500, 1200, 900, 600, 300, 200, 200

             Kat. D 2000, 1500, 1000, 800, 500, 300, 300

 

Klass 6a MSV B Bed A:O/A Kat.B                          (120 kr)
Premier 600, 500, 400, 260 öp                            

 

Klass 6b MSV A Bed A:O Kat.C och D                   (130 kr)

Premier 800, 600, 500, 400, 260 öp

 

 

Söndag 14 maj kl.8.00

Klass 7 MSV B, Zürichhoppning, bed A:0                 (120 kr)

Premier 600, 500, 400, 240 öp

 

Klass 8a MSV B Bed Två faser A:O/A:O Kat.B                         (120 kr)
Premier 600, 500, 400, 260 öp                            

 

Klass 8b MSV A Bed Två faser A:O/A:O Kat.C+D                           (130 kr)

Premier 800, 600, 500, 400, 260 öp

 

Klass 9 Svår hoppning Bed A:1a Kat.D  Bagheera Cup (140 kr)

Premier 1000, 800, 600, 400, 280 öp

 

Fjälkestads ridklubb hälsar alla varmt välkomna till sin utebana som anses vara en av Skånes finaste. På banan finns bank, pulvermangrav, och vattengrav.

Vår tävlingsbana finns en mil norr om Kristianstad.

Vi ses i Fjälkestad!

 

 

 

 

 

 

webmaster  2006-01-29