Styrelsen 2010

 

 

 

Ordförande

Catarina Torstensson

044-102766, 0768-24 53 21

Kassör

Kerstin Mauritsson

044-920 38, 0708-88 24 98

Ledamot

Åsa Karén

0709-646634

Ledamot

Eva Olsson

044-22 60 45, 0768-40 01 18

Ledamot

Tommy Johansson

044-705 55, 0703-18 20 22

Ledamot

Helén Lönn

044-750 01, 0705-89 19 12

Ledamot

Samuel Svensson

0768-08 07 26

Ledamot

Anna Underdal

044-731 73, 0702-79 35 79

Suppl         

Anna–Marie Nilsson

044-733 93, 0703-57 52 67

Suppl          

Marianne Thulin

044-703 88, 0706-89 12 98

Suppl         

Caroline Torstensson

044-73444, 0733-42 60 25

 

 

 

 

 

 

Årets styrelsemöte

 

8/3

19/4

31/5

28/6

9/8

20/9

1/11

13/12