Medlemmar

 

 

 

 

 

Som medlem i Fjälkestads Ridklubb får du tillgång till en vida känd tränings- och tävlingsanläggning. Klubben kan också erbjuda välrenommerade tränare. Bl a dressyrtränaren Henrik Johansen som frilansar som tränare i Norge, Danmark och USA. Tränare i dressyr är också Cissi Lif-Wells. Stefan Sjögren, pappa och tränare till Lina Sjögren som är flerfaldig svensk mästarinna i hoppning, tränar våra hoppryttare. Hopptränare är även Sary Karanouh. Obs! För att få vara med på träning i Fjälkestads Ridklubbs regi måste du vara medlem i föreningen.

 

 

 

 

 

Medlemsavgift 2010
Junior 200:-, senior 300:-, familj 500:-. Inbetalas till bg. 416-4919.
ange namn, adress, telefon, persnr samt ev. mailadress.

 

- All ridning på Fjälkestads Ridklubbs anläggning och på andra platser I 

   klubbens regi ska ske med hjälm på.

- För att få vara med på träning i Fjälkestads Ridklubbs regi måste du vara 

   medlem i föreningen. 

- Vid lagridning för Fjälkestads Ridklubb står ridklubben för startavgiften i förklassen för

  dem som rider i laget. Det är var och ens skyldighet att fakturera kassören för att få

  sina pengar.

- Vid Fjälkestads Ridklubbs hemmatävlingar, tävlar klubbens medlemmar (tävlande för

   FjRK) kostnadsfritt om de engagerar sig på före, under och/eller efter tävlingarna i

   klubbens arbete.

 

I ditt medlemskap ingår en försäkring hos Länsförsäkringar.

Försäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under deltagande i ridklubbens aktiviteter, samt vid deltagande, som olicensierad ryttare, i ridtävling i regi av annan ridklubb, som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och under direkt färd till och från sådana verksamheter. Vidare gäller försäkringen vid deltagande i aktiviteter i regi av ridskola, som har avtal med den ridklubb som den försäkrade är medlem i samt under direkt färd till och från sådana aktiviteter.

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt ett tabellverk, Medicinsk Invaliditet. Liksom tidigare ingår dock inte medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada.

 

 

 

 

 

Licenser
Du kan skaffa din licens direkt på Internet. Gå in på www.ridsport.se

 

 

 

Ridhus- och anläggningskort
Under terminen kan du lösa ridhuskort i Röetved hos Kerstin Mauritsson för 650:-. För familj är priset 950:-. Inbetalning sker till följande bankgiro: 5631-4644 Lönehuset HB.

 

Du kan också lösa ridhuskort hos Martijn Slijkhuis, Stall Fjälkestad. Ring Martijn för mer info. och bokning på 0733-893851.

 

-      Anläggningskort hos Fjälkestads Ridklubbs utebanan: 300:-/person, 600:-/familj. Enstaka tillfällen 50:-/gång (medlemmar).

-      Uthyrning av gräsbanan för träning i grupp till icke medlem 100:-/ggr på gräsbanan, 50:-/gång på grusbanan.

 

Inbetalning sker till Fjälkestads ridklubbs bg. 416-4919.  

 

 

 

 

2008-06-14